Czynnik 1673

Skuteczne wytworzenie, szybkie przekazanie: Źródło energii: para wodna