Czynnik 1673

Skuteczne wytworzenie, szybkie przekazanie: Źródło energii: para wodna

Woda wrze pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 100°C. Jeśli dodatkowo doda się źródła ciepła, woda odparowuje i zwiększa swoją objętość ponad tysiąc sześćset razy.

Innymi słowy: z jednego litra wody można wytworzyć do 1673 litrów pary wodnej. Aby uzyskać tak ogromną ekspansję, należy dostarczyć energię o wartości 2257 kJ.

Jeśli porównamy to z faktem, że do ogrzania litra wody od 0°C do 100°C potrzeba tylko 420 kJ, to staje się jasne, jaka ogromna ilość energii zawarta jest w parze wodnej: pięć razy więcej niż we wrzącej wodzie.

W parze wodnej cząsteczki wody mają niezwykle dużą energię kinetyczną i tendencję do uwalniania tej energii. Są to idealne warunki do szybkiego i równomiernego ogrzewania dużych powierzchni lub pomieszczeń, przekazywania ciepła lub generowania wysokich temperatur procesowych. Przykładem mogą być kotły warzelne w browarach, grzejniki lub finiszery przy pielęgnacji tekstyliów.

Wykorzystanie pełnego potencjału

Wybitną zaletą pary jest więc jej właściwość jako nośnika energii. Można to jednak wykorzystać z zyskiem tylko wtedy, gdy wytwarzanie pary nie będzie wiązać się z niepotrzebnym marnowaniem energii. Dla tych wymagań JUMAG oferuje energooszczędne wytwornice pary na najwyższym poziomie technicznym. Urządzenia JUMAG osiągają najwyższą wydajność w branży. Dodatkowa technika kondensacyjna poprzez kondensację spalin i komponentów przynosi dodatkowe oszczędności. Inne elementy zmniejszają zużycie energii, np. zbiornik wody zasilającej/kondensatu JUMAG. Wykorzystuje on kondensat, parę rozproszoną oraz energię resztkową wody przedmuchowej do wstępnego podgrzania wody zasilającej.