Dodatkowy ekonomizer

Zaoszczędź energię i CO2! Drugi, dalszy ekonomizer to wymiennik ciepła, który wykorzystuje energię zawartą w spalinach do podgrzewania wody.

Ekonomizer JUMAG: Działanie i korzyści

W jakim celu stosuje się dodatkowy ekonomizer i jakie są jego zalety?

Sprawia, że wytwarzanie pary jest jeszcze ekonomiczniejsze i wydajniejsze

Drugi ekonomizer (wymiennik ciepła) podłączany jest po stronie spalinowej między pierwszym ekonomizerem a kominem. Woda przeznaczona do podgrzania przepływa przeciwbieżnie w stosunku do schładzanych spalin. Im niższa jest temperatura przepływającej wody, tym wyższy jest współczynnik sprawności.

Drugi ekonomizer wykorzystuje energię cieplną zawartą w spalinach do ogrzewania np.

  • wody zasilającej doprowadzanej do kotła
  • świeżej, zmiękczonej wody podawanej do zbiornika wody zasilającej/kondensatu
  • miękkiej wody przeznaczonej do innych zastosowań

Sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem: Wstępne podgrzewanie wody kotłowej lub wody zasilającej

  • Jeśli powrót kondensatu jest niski (< 25%), ekonomizer może również wstępnie podgrzać wodę zasilającą przed wprowadzeniem jej do zbiornika wody zasilającej.
  • Jeżeli powrót kondensatu jest wysoki (> 25%), to zintegrowany i znajdujący się za nim ekonomizer są połączone szeregowo. Teraz oba ekonomizery służą do podgrzewania wody zasilającej przed jej wejściem do kotła.

Jakieś pytania dotyczące zbiorników wody zasilającej?