Moduł dopływu zimnej wody

Moduł ten stanowi standardowe uzupełnienie zbiornika rozprężania odmulin. Dodaje on kontrolowaną ilość świeżej wody do odmulin w celu obniżenia jej temperatury. Dzieje się tak dlatego, że woda odmulająca o zbyt wysokiej temperaturze może spowodować uszkodzenie przewodów ściekowych.

Dopływ zimnej wody JUMAG do odmulania:
Działanie i korzyści

Do czego służy moduł dopływu zimnej wody i jakie są jego zalety?

Schładza wodę odmulającą, aby nie uszkodzić rur ściekowych.

Dzięki wlotowi zimnej wody następuje obniżenie temperatury wylotu poprzez doprowadzanie zimnej wody do wody odmulającej. W ten sposób można wykluczyć uszkodzenia w przewodach wylotowych.

Moduł dopływu zimnej wody JUMAG w zbiorniku rozprężania odmulin jest orurowany i okablowany na gotowo.

Masz pytania dotyczące modułu dopływu zimnej wody?