Moduł wejściowy wody surowej

Moduł wejściowy wody surowej chroni części systemu przed zanieczyszczeniem i zapobiega przepływowi zwrotnemu wody uzdatnionej do sieci.

Moduł wejściowy wody surowej­ JUMAG
Działanie i korzyści

Do czego służy moduł wejścia wody surowej i jakie są jego zalety?

Ochrona przed zanieczyszczeniami i zapobieganie przepływowi zwrotnemu

W celu ochrony elementów instalacji przed zanieczyszczeniami i zapobiegania cofnięciu się wody uzdatnionej do sieci zaleca się zastosowanie filtra i zaworu antyskażeniowego, co jest również częściowo wymagane przez prawo (zgodnie z normą DIN1988).

Zadanie to niezawodnie spełnia moduł wejściowy wody surowej JUMAG. Jest wstępnie zmontowany, gotowy do montażu i instalowany bezpośrednio za wlotem świeżej wody, przed zmiękczaczem wody.

Wyposażenie podstawowe­

  • Zawór wolnoprzepływowy
  • Filtr wody
  • Wodomierz
  • Zawór antyskażeniowy

    dostarczany jest w formie podzespołu

Zawór wolnoprzepływowy

Filtr wody

Wodomierz

Zawór antyskażeniowy

Masz pytania dotyczące modułu wejściowego wody surowej?