Osuszacz pary

Sucha para: Dzięki optymalnej separacji wody w parze osuszacz pary ochroni Twój system wytwornicy pary i odbiorników pary.

Osuszacz pary JUMAG:
Działanie i korzyści

Do czego służy osuszacz pary i jakie są jego zalety?

Sucha para ochroni Twoją wytwornicę pary

Dobre oddzielenie wody w parze chroni system i zwiększa jakość pary. Konstrukcja osuszacza pary opiera się na zaletach cyklonowego osuszacza pary i łączy je z dalszymi zaletami: 

  • Wysoki stopień separacji oderwanych kropel wody
  • Również małe krople wody są odseparowywane w wyniku działania siły odśrodkowej.
  • Niskie straty ciśnienia w parze
  • Również przy niewielkich ilościach pary osuszacz pary pracuje efektywnie.
  • Wraz z modułem odprowadzacza kondensatu


Brak uszkodzeń spowodowanych przez wodę z kotła lub kondensat odcinkowy
Podczas wytwarzania pary we wszystkich kotłach parowych część wody kotłowej jest nieuchronnie unoszona przez parę. Woda powstaje również w sieci przewodów w wyniku kondensacji i jest nazywana kondensatem odcinkowym. Z jednej strony woda ta może powodować uszkodzenia sieci przewodów, z drugiej strony jest często szkodliwa i niepożądana w przypadku odbiorników pary. Tak więc osuszanie pary jest w wielu przypadkach korzystne dla samych wytwornic, jak i odbiorców pary.

Masz pytania dotyczące osuszaczy pary?