Podgrzew wody zasilającej

Podgrzew wody zasilającej służy do wstępnego podgrzania wody zasilającej w zbiorniku wody zasilającej i umożliwia ulatnianie się gazów korozyjnych: tlenu i kwasu węglowego.

Podgrzew wody zasilającej JUMAG Działanie i korzyści

W jakim celu stosuje się podgrzew wody zasilającej i jakie są jego zalety?

Wyższa temperatura wody zasilającej umożliwia ucieczkę szkodliwych gazów
Podgrzew wody zasilającej ogrzewa wodę zasilającą w zbiorniku wody zasilającej. Powoduje to wydostawanie się gazów (tlenu i kwasu węglowego), które są szkodliwe dla sieci parowej.

Woda zasilająca zostaje podgrzana, przy czym wygenerowana para w wytwornicy zostaje wprowadzona do zbiornika wody zasilającej. Temperatura wody zasilającej jest mierzona w sposób ciągły. Jeśli spadnie poniżej wartości zadanej, otwiera się zawór parowy i woda jest podgrzewana. Jeśli wzrośnie powyżej wartości zadanej, zawór parowy zamyka się ponownie.

Opatentowany układ priorytetowy
Przy dużym poborze pary przez odbiorniki podgrzew wody zasilającej nie powinien dalej obciążać poboru pary. W takim przypadku następuje wyłączenie wlotu świeżej, zimnej wody, aż znów do dyspozycji będzie żądana ilość pary. Jeśli jednak nastąpi spadek poniżej określonego poziomu wody w zbiorniku wody zasilającej, wtedy nastąpi uzupełnienie wodą świeżą. W celu nieobciążania dalej sieci pary następuje tymczasowe wysterowanie drugiej, niższej temperatury zadanej.

Obowiązkowe przy niskim przepływie zwrotnym kondensatu
Podgrzew wody zasilającej jest zalecany w celu ochrony systemu wytwornicy pary przed korozją. Jest bezwzględnie wymagany w przypadku braku lub jedynie niewielkiego powrotu kondensatu. W celu podgrzania 100 kg/h wody świeżej z 15°C do 95°C potrzeba ok. 10 kW energii, względnie 14 kg/h pary. Odpowiada to ok. 14% wydajności pary przy 0% powrotu kondensatu.

Jakieś pytania dotyczące podgrzewania wody zasilającej?