Wysokociśnieniowy zbiornik wody zasilającej i zbiornik kondensatu ­

W tym zamkniętym systemie kondensat nie jest rozprężany, lecz doprowadzany do zbiornika ciśnieniowego kondensatu.  

Wysokociśnieniowy zbiornik wody zasilającej
i zbiornik kondensatu­ JUMAG:
Działanie i korzyści

Do czego służy wysokociśnieniowy zbiornik wody zasilającej i jakie są jego zalety?

Różnica w stosunku do klasycznego zbiornika wody zasilającej
W większości instalacji parowych kondensat jest całkowicie rozprężany i wprowadzany z powrotem do zbiornika bezciśnieniowego. Podczas rozprężania kondensatu uwalnia się para. Zawarta w niej energia zostaje zazwyczaj utracona. Może ona wynosić nawet 15% całego zapotrzebowania energetycznego. Para rozprężona powoduje utratę wody z obiegu pary tego samego rzędu wielkości.

Z kolei w przypadku wysokociśnieniowego zbiornika wody zasilającej kondensat nie jest (lub jest tylko częściowo) rozprężany. Zamiast tego jest on doprowadzany do zbiornika ciśnieniowego kondensatu. W ten sposób wykorzystuje się energię i wodę, które zostałyby utracone podczas relaksacji za pomocą pary.

Oczywiście wysokociśnieniowy zbiornik wody zasilającej oferuje wszystkie funkcje klasycznego zbiornika wody zasilającej JUMAG.

System wysokociśnieniowej wody zasilającej sprawdza się przede wszystkim w systemach parowych…

  • z wysokim udziałem powrotu kondensatu (100%, jeśli to możliwe). Im wyższy jest powrót kondensatu, tym większe są oszczędności w stosunku do bezciśnieniowego zbiornika wody zasilającej.
  • z odbiornikami pary, w których cały kondensat oddawany jest pod wysokim ciśnieniem (minimum > 1 bar, najlepiej > 4 bar). Ponieważ zbiornik ciśnieniowy kondensatu może przyjąć maksymalne ciśnienie najniższego ciśnienia powrotu kondensatu, to żaden z odbiorników nie powinien pracować na niskim ciśnieniu.
  • z wysokimi temperaturami kondensatu (możliwie ponad 110°C). Im wyższa jest temperatura kondensatu, tym większe są oszczędności w stosunku do bezciśnieniowego zbiornika wody zasilającej.
  • z długimi czasami eksploatacji. Przy regularnym użytkowaniu systemu parowego można utrzymywać ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym kondensatu i system będzie pracował stabilnie.

Jakieś pytania dotyczące wysokociśnieniowego zbiornika wody zasilającej?