Komponenty JUMAG

Optymalizacja kosztów eksploatacji i jakości pary dzięki doskonałemu uzdatnianiu wody, energooszczędnym komponentom i rozwiązaniom sieciowym. Chętnie pomożemy Ci w wyborze!

Czego potrzebujesz?

Medium
Medium
Optymalizacja
Optymalizacja

Opcje sterowania kotłem

Automatyka zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy. Te opcje sterowania są opcjonalnie dostępne dla wytwornic pary JUMAG.

odgazowanie ciśnieniowe

Oszczędność energii i dozowania środków chemicznych: Temperatura powyżej 103°C w zbiorniku wody zasilającej minimalizuje stężenie tlenu i dwutlenku węgla.

Wymiennik ciepła pary rozproszonej

W zależności od powrotu kondensatu i temperatury powrotu traci się nawet do 12% mocy z powodu pary rozproszonej. Wykorzystaj tę energię cieplną do innych zastosowań.

Chłodnica pobierania próbek

To opcjonalne rozszerzenie służy do bezpiecznego pobierania i testowania próbek wody chłodzonej na wodzie świeżej, wodzie zasilającej, wodzie kotłowej i kondensacie.

Podgrzew wody zasilającej

Opatentowana ochrona systemu wytwornicy pary: Tlen i węgiel ulatniają się poprzez wstępne podgrzanie wody zasilającej parą z kotła.

Moduł dopływu zimnej wody

Moduł ten stanowi standardowe uzupełnienie zbiornika rozprężania odmulin. Dodaje on kontrolowaną ilość świeżej wody do odmulin w celu obniżenia jej temperatury. Dzieje się tak dlatego, że woda odmulająca o zbyt wysokiej temperaturze może spowodować uszkodzenie przewodów ściekowych.

Chemia do dozowania

Chemia do dozowania, zwana również środkami dozującymi, dodawana jest do wody zasilającej i chroni kocioł przed korozją. Osady wapienne są minimalizowane.

Palnik

JUMAG stosuje standardowe palniki przemysłowe do wytwornic pary opalanych gazem lub olejem. Gwarantuje to szybką i gęstą sieć serwisową.

Automatyka odmulania

Odmulanie zawsze w optymalnym momencie: Dzięki automatycznemu systemowi odmulania JUMAG odmulanie nie musi już być wykonywane ręcznie.

Moduł wejściowy wody surowej

Należy chronić instalację przed zanieczyszczeniami i spełnić wymagania DIN1988 lub dostawcy wody bądź zakładu wodociągów.

Właściwy komponent nie jest dostępny?