Automatyka ­odmulania

Rozszerzenie to umożliwia sterowane czasowo odmulanie, np. po określonej liczbie godzin pracy, w ustalonych godzinach lub po zwolnieniu zewnętrznym. Automatyka poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Automatyka odmulania JUMAG:
Działanie i korzyści

Do czego służy automatyka odmulania i jakie są jej zalety?

Odmulanie zawsze w optymalnym czasie
Wytwornicę pary należy regularnie oczyszczać ze szlamu. Dzięki automatyce odmulania nie trzeba tego wykonywać ręcznie, lecz można to zrobić automatycznie w ustalonym wcześniej czasie.

Zawór odmulania otwiera się automatycznie po indywidualnie ustawianych odstępach czasu. Wytwornica pary zostaje automatycznie napełniona i uruchomiona.

Opcje automatycznego odmulania
W układzie sterowania można wybrać, czy wytwornica pary ma być oczyszczana

  • po określonej liczbie godzin pracy,
  • w ustalonych godzinach
  • lub po zwolnieniu zewnętrznym

.

Opcjonalnie: Odsalanie dla nieprzerwanej pracy
Dla zapewnienia nieprzerwanej pracy stosuje się funkcję odsalania.

Podczas odsalania woda kotłowa nie jest wymieniana całkowicie, lecz tylko częściowo. W wyniku tego woda kotłowa jest regularnie rozcieńczana. Eliminuje to konieczność przerywania procesu parowania.

 

 

Masz pytania dotyczące systemu automatycznego odmulania?