Wymiennik ciepła dla pary wodnej

Jeśli duża ilość kondensatu o wysokiej temperaturze spływa z powrotem do zbiornika wody zasilającej, energia ta może zostać wykorzystana przez wymiennik ciepła pary rozproszonej.

Wymiennik ciepła pary rozproszonej JUMAG:
Działanie i korzyści

Do czego służy wymiennik ciepła­ pary rozproszonej i jakie są jego zalety?

Zrównoważone i ekonomiczne: wykorzystanie energii z powrotu kondensatu

Jeżeli kondensat o wysokiej temperaturze przepływa z powrotem do zbiornika wody zasilającej, powstaje para wodna, której nie można wykorzystać. Po podłączeniu wymiennika ciepła pary rozproszonej do przewodu odpowietrzającego można wykorzystać uwolnioną energię do podgrzania zmiękczonej wody do innych celów użytkowych.

Przykładowo: przy 100% zwrocie kondensatu i temperaturze powrotu wynoszącej 160°C ok. 12% mocy tracone jest w postaci pary rozproszonej.

Moc tę można wykorzystać dzięki wymiennikowi ciepła pary rozproszonej. Ekonomiczne i zrównoważone rozwiązanie.

Masz pytania odnośnie wymiennika ciepła pary rozproszonej?