beweka Kraftfutterwerk

Para do pasz treściwych

Sztywne staje się elastyczne, duże staje się kompaktowe. Dwa kotły JUMAG DG 560 zastąpiły dotychczasowy kocioł o dużej mocy w zakładzie produkcji pasz Beweka w Heilbronn. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić energię. Dyrektor zarządzający Artur Bisenius w ten sposób rozwiązuje zgrabnie również inne zadanie. Ponieważ jeśli jeden kocioł wymaga konserwacji, system parowy nie przerywa pracy, tylko przekierowuje się na drugi kocioł.

Najważniejsze punkty projektu

Wielokrotny system wytwornic pary JUMAG (MDA) o wydajności 2×560 kg pary na godzinę

Niezwykle wysoka sprawność energetyczna połączona z wysoką niezawodnością i redundancją

Kompaktowe urządzenie o wydajności ponad jednej tony pary na godzinę.

O beweka

Firma beweka Kraftfutterwerk GmbH z siedzibą w Heilbronn w Niemczech prowadzi wytwórnię mieszanek paszowych dla zakładów przetwórstwa rolnego i prywatnych hodowli zwierząt. Główny tonaż osiągany jest w obrębie działów pasz dla bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Wyzwanie: Redundancja i możliwość rozbudowy

Poprzedni kocioł oferował firmie beweka dużo pary, ale mało elastyczności. Wraz z nowym systemem wytwornic pary została wprowadzona przyszłościowa i energooszczędna technologia.

Przy rocznym tonażu około 125 000 ton samej mieszanki paszowej wydajność jest kluczem. Systemy muszą pracować w sposób ciągły, w miarę możliwości również podczas konserwacji. Poszukiwano więc wytwornicy pary spełniającej te wymagania.

Rozwiązanie: Wielokrotny system wytwornic pary JUMAG

W wielokrotnym systemie wytwornic pary JUMAG pracują równolegle dwie wytwornice pary. Ta redundantna konstrukcja umożliwia dalszą pracę podczas prac konserwacyjnych. Urządzenia JUMAG dzięki swojej specjalnej konstrukcji są wyjątkowo przyjazne w konserwacji. Dwie mniejsze wytwornice pary zastępują w ten sposób duży kocioł, a instalacja nie wymaga nadzoru TÜV.

Artur Bisenius, dyrektor zarządzający beweka Kraftfutterwerk GmbH, jest przekonany o zaletach takiego modułowego rozwiązania. „To sprawia, że jesteśmy znacznie bardziej elastyczni, a także pozwala na łatwą rozbudowę, jeśli produkcja wzrośnie w przyszłości”.

W każdym razie zrealizował planowaną oszczędność energii. „Nasze wysokie oczekiwania zostały spełnione”. Do innych zalet Bisenius zalicza łatwość obsługi systemu sterowania JUMAG, a także wyraźnie prostą nawigację po menu, która wspiera personel ilustrowanymi instrukcjami.

Kiedy system parowy JUMAG staje się opłacalny i w jaki sposób może spełnić Twoje oczekiwania?

Dowiedz się więcej o parze w produkcji pasz. Zapoznaj się z naszymi informacjami na temat przykładów stosowania!