odgazowanie ciśnieniowe

Woda zawiera tlen i dwutlenek węgla. Oba te gazy powodują korozję. Stężenie tlenu i dwutlenku węgla spada wraz ze wzrostem temperatury. Efekt ten jest wykorzystywany do odgazowania wody zasilającej w zbiorniku wody zasilającej.

Odgazowanie ciśnieniowe JUMAG:
Działanie i korzyści

W jakim celu stosuje się odgazowanie ciśnieniowe i jakie są jego zalety?

Ogrzewanie powyżej 103°C minimalizuje ilość gazów korozyjnych

W zbiornikach bezciśnieniowych, w których temperatura wynosi najczęściej od 90°C do 95°C, znaczna część tlenu i dwutlenku węgla zostaje stamtąd usunięta. Nie wszystkie gazy jednak ulatniają się, co może szybko spowodować uszkodzenia rur parowych i wytwornic pary, o ile nie zostaną one związane środkami do dozowania.

Jeśli nastąpi podniesienie temperatury zbiornika wody zasilającej powyżej 103°C, wtedy stężenie tlenu i dwutlenku węgla staje się bardzo niewielkie.

Wymagana mniejsza ilość środka do dozowania, rzadsze odmulanie
Dzięki temu nie trzeba dodawać tyle środka do dozowania . Zmniejszenie udziału soli dozowania wpływa również pozytywnie na wydłużenie interwałów odmulania.

W celu osiągnięcia temperatury wody powyżej 103°C woda musi znaleźć się pod ciśnieniem. Mówi się wówczas o odgazowaniu ciśnieniowym lub pełnym – w przeciwieństwie do odgazowania częściowego w temperaturze poniżej 100°C w zbiornikach bezciśnieniowych.

Dodatkowa oszczędność energii
Dodatkowo przy dużym udziale powrotu kondensatu oraz dzięki wyższej temperaturze wody oszczędza się do 1,6% energii (w przypadku wytwornicy pary JUMAG DG560 odpowiada to 6,5 kW).

Więcej informacji na temat odgazowania ciśnieniowego JUMAG

Dostępne dla wszystkich zbiorników wody zasilającej

Firma JUMAG oferuje odgazowanie ciśnieniowe dla wszystkich zbiorników wody zasilającej JUMAG w połączeniu z najnowocześniejszym sterowaniem kotła.

 

Opatentowane sterowanie: Większe oszczędności w porównaniu z innymi systemami
Opatentowane przez JUMAG sterowanie zaworem odpowietrzającym pozwala na znaczną oszczędność energii w porównaniu z innymi systemami, ponieważ powietrze jest odpowietrzane tylko wtedy, gdy w systemie znajduje się tlen.

Funkcja w szczegółach:
Czujnik temperatury mierzy temperaturę w naczyniu z wodą zasilającą i utrzymuje ją w żądanej wartości (zwykle 100°C) poprzez dodanie pary do obszaru wodnego.

Podobnie mierzone i utrzymywane na żądanym poziomie jest ciśnienie w zbiorniku wody zasilającej.

Zawór elektromagnetyczny, który jest otwierany w sposób czasowy w zależności od dopływu świeżej wody (a tym samym dopływu O2 i CO2), wydala szkodliwe gazy wraz z niewielką ilością pary wodnej ze zbiornika wody zasilającej.

 

Bezpieczny i niewymagający dozoru technicznego (TÜV)
Zbiornik wody zasilającej uzupełniony jest o zawór bezpieczeństwa, który ogranicza ciśnienie do maksymalnie 0,5 bara. W ten sposób zbiornik wody zasilającej pozostaje nadal jako niepodlegający pod obowiązek dozoru technicznego i niewymagający zezwolenia. Zawór bezpieczeństwa musi zostać dobrany odpowiednio do mocy i wydajności podłączonej wytwornicy pary.

W przypadku dużego powrotu kondensatu ciśnienie w zbiorniku wody zasilającej może wzrosnąć do ponad 0,5 bara. Dlatego też odgazowanie ciśnieniowe JUMAG jest wyposażone w zawór przelewowy, który otwiera się przy ciśnieniu od 0,2 do 0,5 bara, aby uniknąć częstego otwierania zaworu bezpieczeństwa.

W przypadku przepełnienia zbiornika wody zasilającej umieszczony na nim miernik poziomu wysyła sygnał do zaworu spustowego, który zostaje odpowiednio otwarty.

W przypadku występowania w zbiorniku podciśnienia zawór elektromagnetyczny otwiera się wraz z mechanicznym zaworem zwrotnym. Założony pod zbiornikiem wody zasilającej zawór elektromagnetyczny przejmuje funkcje odpowietrzania, ograniczania nadciśnienia, przelewania i ograniczania podciśnienia.

Wyposażenie podstawowe­

  • Zawór bezpieczeństwa ograniczony do ciśnienia 0,5 bara
  • Zintegrowany zawór przelewowy, który otwiera się przed zaworem bezpieczeństwa przy ciśnieniu ok. 0,3 bara
  • Przerywacz próżni
  • Kątowy zawór gniazdowy do utrzymania ciśnienia

Masz pytania dotyczące odgazowania ciśnieniowego?